Política de privacitat

Agraeixo que estiguis en aquesta pàgina, això significa que les teves dades t’importen, i vols conèixer el destí dels mateixos i qui els recull.
POLÍTICA DE PRIVACITAT
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General (UE) Sobre Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporciones a través de la pàgina web https://www.exquisit.cat/ (d’ara endavant LLOC WEB) siguin inclosos en un fitxer de “USUARIS WEB I SUBSCRIPTORS” així com “CLIENTS I/O PROVEÏDORS”:
• La meva denominació social és: Eduard Poll Mato
• El meu CIF és 40.284.988-M
• El meu domicili social es troba en Carrer Victor Concas, 17 3er 17258 L’Estartit
• Email: eduard.poll@gmail.com
• La meva activitat social és: restauaciò, cuiner,hosteleria.
Tot això degudament inscrit davant l’agència Espanyola de Protecció de Dades i respecte del qual Eduard Poll Mató garanteix que s’han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com tècniques requerides pel RGPD.
La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtinguts en el Lloc web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc web.
Amb això manifest el meu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma seguretat mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privacitat de cadascun dels usuaris del nostre lloc web.

 1. QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?
  Una petita aproximació és important, per això, has de saber que seria qualsevol informació relativa a una persona que ens facilita quan visita el nostre lloc web, en el nostre cas nom e email, i si compra algun producte necessitant factura, sol·licitarem Domicili complet, nom, cognoms i DNI o CIF.
  Addicionalment, quan visites el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet.
 2. FINALITAT, LEGITIMACIÓ, CATEGORIA DE LES DADES RECAPTADES, CONSENTIMENT Al TRACTAMENT, MENORS D’EDAT.
  2.1 FINALITAT
  Tal com es recull en la normativa, s’informa l’USUARI que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es recapten dades, els quals s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), ofertes comercials, pressupostos, així com altres comunicacions que Eduard Poll Mató  entén interessants per als seus USUARIS. Els camps marcats com d’emplenament obligatori, són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada.
  Així mateix podrà donar compliment mitjançant les dades, als requeriments sol·licitats pels USUARIS.
  En definitiva la FINALITAT és la següent:
  • Gaudir d’una experiència gastronòmica personalitzada en la comoditat de casa.
  • Subministrament de pressupostos per la anterior opciò

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.
L’acceptació de la política de privacitat,  mitjançant el procediment establert de dole opt-in,  s’entendrà amb caràcter general com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUIVOCO de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.
En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als quals han estat recaptats les dades ni molts menys cediré a un tercer aquestes dades.
2.2 MENORS D’EDAT
En el supòsit de ser major de catorze anys, podràs registrar-te en https//www.exquisit.cat sense necessitat del consentiment previ dels teus pares o tutors.
Què passa en el cas que siguis menor de catorze anys?
En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels teus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals.
Advertiment: Si tens menys de catorze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots registrar-te en la web pel que procedirem a denegar la seva sol·licitud en cas de tenir constància d’això.
2.3 LEGITIMACIÓ
Gràcies al consentiment, podem tractar les teves dades sent requisit obligatori per a poder utilitzar a la pàgina web.
Com bé saps, pots retirar el teu consentiment en el moment que ho desitgis.
2.4 CATEGORIA DE LES DADES
Les dades recaptades en cap moment són especialment protegits, sinó que es troben categoritzats com a dades identificatives.
2.5 TEMPS DE CONSERVACION DE LES DADES
Conservaré les teves dades durant el temps legalment establert o fins que sol·licitis eliminar-los.
2.6 EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
Òbviament ets l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que em remetis eximint-me de qualsevol mena de responsabilitat sobre aquest tema.
Com a usuari, has de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades.

 1. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ.-
  Eduard Poll Mató  fins avui compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei orgànica i altra normativa vigent i d’aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.
  A partir de maig de 2018, ens regirem per la normativa que entrarà en aplicació, sent el Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.
  Així mateix, Eduard Poll Mató   informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.
  En compliment del que s’estableix en la normativa, l’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers d’Eduard Poll Mató   i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.
  Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de Eduard Poll Mató.
  En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions prevists més endavant en l’apartat “Exercici de Drets”
 2. MESURES DE SEGURETAT.
  Eduard Poll Mató  l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que es preveu en el RGPD.
  Així mateix, Eduard Poll Mató ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.
  Igualment, tal com poden comprovar, la web disposa de certificat SSL pel que es garanteix la seguretat de les seves dades.
 3. EXERCICI DE DRETS
  Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través d’https//www.exquisit.cat, podran dirigir-se al titular de la mateixa amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.
  L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Eduard Poll Mató amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud en la següent adreça:
  Eduard Poll Mató
  Carrer Victor Concas , 17, 3er
  17258 L’Estartit
  També podrà exercitar els drets, a través del correu electrònic: eduard.poll@gmail.com
 4. LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS
  Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per el Lloc web. Per això https//www.exquisit.cat  no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a https//www.exquisit.cat, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.
  L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços i conèixer el nostre treball, encara que https//www.exquisit.cat no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en aquests. https//www.exquisit.cat no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.
 5. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
  Eduard Poll Mató es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús d’Eduard Poll Mató després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.
 6. RESPONSABLE DEL FITXER, I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT.
  El responsable del fitxer de dades és Eduard Poll Mató.
  Com a encarregats de tractament aliens al citat responsable:
  Eduard Poll Mató ha contractat els serveis de Hosting a SW Hosting and C.T. SL con domicilio social en la calle Ponent, 13 -15 Pol. Ind. Mas Llado II, 17458 Fornells de la Selva – Girona – Spain, registrada en Registro Mercantil de Girona en el Tomo 1640, Folio 16, Hoja GI27111 y con CIF ESB17659301
  Més informació en https://www.swhosting.com/es/legal/info

.